главная
головна
богослужения
богослужіння
заказные службы
замовні служби
православные новости
православні новини
святоотеческое наследие
святоотцівська спадщина
проповеди
проповіді
православие
православ'я
православная кухня
православна кухня
календарь
календар
контакты
контакти
Знамение

Духовенство православного Храму на честь Ікони Божої Матері "Знамення"

ПРОТОІЄРЕЙ ГЕОРГІЙ СТОРОЖЕНКО

Lavra Протоієрей Георгій Стороженко народився 4 червня 1975 р. у м. Києві. Закінчив середню школу № 228 у м. Києві.
У 1992 р. вступив до Національного економічного університету, який закінчив за спеціальністю «Економіка підприємства».
У 1996 р. вступив до Київської Духовної Семінарії, а після її успішного закінчення продовжив освіту в Київській Духовній Академії, закінчивши її в 2005 р.
У 2001р. був висвячений у сан диякона.
У 2001 р. був висвячений у сан священика.
У 2003 р. був призначений настоятелем храму на честь Ікони Божої Матері «Знамення» у м. Києві. 25 липня 2007 призначений Благочинним Південно-Західного округу м. Києва.
Одружений, має двох доньок.


ІЄРЕЙ ОЛЕКСІЙ ЛИСЮК

а Ієрей Олексій Лисюк народився 24 серпня 1983 року у місті Могоча Читинської області у родині військовослужбовця. У 1992 році переїхав на постійне місце проживання у місто Старокостянтинів Хмельницької області, де у 2000 році закінчив Старокостянтинівську школу-гімназію №9.
У 2000 році поступив на навчання на юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, та у 2005 році здобув кваліфікацію юриста. В 2003-2004 роках пройшов військову підготовку у Національній академії Державної прикордонної служби України. З 2005 по 2008 рік працював на посаді юрисконсульта, одночасно навчався та закінчив у 2006 році заочне відділення магістратури Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».
У 2010 році вступив до Київської Духовної Семінарії, яку закінчив у 2014 році.
9 грудня 2012 року був висвячений у сан диякона.
13 червня 2014 року був висвячений у сан священика.
Клірик.
Одружений, має доньку і сина.

ПАРАФІЯ

Витяг зі Статуту про управління Української Православної Церкви, зміни до якого були приняті на засіданні Собору єпископів Української Православної Церкви 21 грудня 2007 року.


ПОНЯТТЯ ПАРАФІЇ.

1. Парафією є громада православних християн, що складається з кліру та мирян, об’єднаних навколо храму.
2. Парафія становить частину єпархії, яка перебуває під керівним наглядом свого єпархіального архієрея і керується священником-настоятелем, який призначається єпархіальним архієреєм.
3. Парафія утворюється за добровільною згодою віруючих осіб православного віросповідання, які досягли повноліття. Парафія утворюється з благословення єпархіального архієрея.
4. Для отримання статусу юридичної особи парафія реєструється органами державної влади в порядку, передбаченому чинним законодавством, на підставі поданої заяви, підписаної не менше ніж десятьма фізичними особами, які утворили цю парафію.
5. Межі парафії визначаються Єпархіальною радою.
6. Парафія розпочинає свою діяльність після благословення єпархіального архієрея.
7. Парафія у своїй релігійній, адміністративно-фінансовій та господарській діяльності підпорядкована й підзвітна єпархіальному архієрею. Парафія виконує рішення Єпархіальних зборів, Єпархіальної ради та розпорядження єпархіального архієрея.
8. Парафія може отримати від органів державної влади у власність або в користування наданий їй храм, церковне начиння та інше майно; у такому випадку парафія несе відповідальність за збереження цього майна.
9. Парафія, у встановленому порядку, може купувати, будувати або орендувати будинки, приміщення та інше майно, необхідне для забезпечення своїх потреб.
10. У разі припинення існування парафії розпорядження власністю, яка їй належить, здійснюється згідно з її Статутом та згідно з чинним законодавством за участі єпархіальної влади.
11. Парафіяльні храми, молитовні будинки та каплиці влаштовуються з благословення єпархіального архієрея та з додержанням установленого законом порядку.
12. Парафія управляється настоятелем, Парафіяльними зборами та Парафіяльною радою.
13. Парафія відраховує кошти на єпархіальні потреби в порядку і розмірах, встановлених органами єпархіальної влади.
14. Контролюючим органом фінансово-господарської діяльності парафії є Ревізійна комісія.


НАСТОЯТЕЛЬ.

1. Парафію очолює настоятель, який призначається єпархіальним архієреєм для духовної опіки віруючих та керування причтом і парафією. У своїй діяльності настоятель підзвітний єпархіальному архієрею.
2. Настоятель відповідає за правильне, згідне з церковним уставом, звершення богослужінь, за церковну проповідь, релігійно-моральний стан та відповідне виховання парафіян. Він повинен сумлінно виконувати всі богослужбові, пастирські та адміністративні обов’язки, визначені його посадою, згідно з церковними канонами та полженнями Статуту про управління Української Православної Церкви.
3. До обов’язків настоятеля належить:
а) керівництво причтом у виконанні ним богослужбових та пастирських обов’язків; б) нагляд за належним станом храму, за його начинням та вбранням, а також за наявністю всього необхідного для здійснення богослужінь відповідно до вимог богослужбового уставу та вказівок священноначалія; в) турбота про правильне та благоговійне читання і спів у храмі; г) турбота про виконання вказівок єпархіального архієрея; д) організація катихізаторської, благодійної, церковно-суспільної, освітньої та просвітницької діяльності парафії; е) скликання Парафіяльних зборів та головування на них; є) за наявності достатніх підстав, призупинення виконання рішень Парафіяльних зборів та Парафіяльної ради з віронавчальних, канонічних, богослужбових або господарчих питань з їх подальшим переданням на розгляд єпархіальному архієрею; ж) нагляд за втіленням у життя рішень Парафіяльних зборів та за роботою Парафіяльної Ради; з) подання єпархіальному архієреєві безпосередньо або через благочинного щорічних звітів про стан парафії та про свою діяльність; и) ведення офіційного церковного листування; і) ведення богослужбового журналу та зберігання парафіяльного архіву; ї) видача свідоцтв про хрещення та шлюб; й) представлення інтересів парафії перед органами державної влади.
4. Настоятель може отримати відпустку і на певний час залишити свою парафію тільки з дозволу єпархіальної влади. Дозвіл отримується у встановленому порядку.


ПРИТЧ.

1. До складу причту парафії входять: священик, диякон та псаломщик. Кількість членів причту може бути збільшена або зменшена єпархіальною владою на прохання парафії та відповідно до її потреб. У будь-якому разі, причт повинен складатися не менш як з двох осіб — священика та псаломщика.
2. Обрання та призначення священно- та церковнослужителів належить єпархіальному архієреєві.
3. Щоб бути висвяченим на диякона або священика, необхідно:
а) належати до Української Православної Церкви; б) бути повнолітнім; в) мати відповідні моральні якості; г) мати достатню богословську підготовку; д) мати свідчення духівника про відсутність канонічних перепон до висвячення; е) не перебувати під церковним або кримінальним судом загальної юрисдикції; є) прийняти церковну присягу.
4. Члени причту можуть бути переміщені та звільнені зі своїх місць єпархіальним архієреєм за особистим проханням, рішенням церковного суду або за церковною доцільністю.
5. Обов’язки членів причту визначаються церковними правилами та розпорядженнями єпархіального архієрея або настоятеля.
6. Причт відповідає за духовно-моральний стан парафіян та за виконання своїх богослужбових і пастирських обов’язків.
7. Члени причту не можуть залишити парафію без дозволу церковної влади. Дозвіл отримується у встановленому порядку.
8. Священнослужитель може брати участь у здійсненні богослужіння в іншій парафії за згодою єпархіального архієрея тієї єпархії, в якій дана парафія перебуває, або за згодою настоятеля за наявності посвідчення, яке підтверджує канонічну правоздатність цього священнослужителя.
9. Згідно з 13-м правилом IV Вселенського Собору священнослужителі можуть бути прийняті в іншу єпархію тільки за наявності відпускної грамоти єпархіального архієрея.


ПАРАФІЯНИ

1. Парафіянами є особи православного віросповідання, які зберігають живий зв’язок зі своєю парафією.
2. Кожен парафіянин зобов’язаний регулярно брати участь у богослужінні, сповідатися та причащатися, дотримуватись церковних канонів і приписів, творити діла віри та прагнути до духовно-морального вдосконалення.
3. Парафіяни зобов’язані турбуватися про матеріальне утримання причту, храму й парафіяльних установ і сприяти їх благоустрою.


Богослужениев в православном Храме в честь Иконы Божией Матери «Знамение»

Вечернее:
суббота – 17.00. Исповедь.

Утреннее:
воскресенье – 8.45. Божественная Литургия. По окончании – Молебен о здравии. Панихида.
среда - 9.00. Акафист Иконе Божией Матери «Знамение».
суббота - 9.00. Акафист Св. Николаю.

Богослужения которые совершаются в будние дни начинаются в 7.45.

Все Богослужения в храме проходят в соответствии с расписанием,корректировки, внесенные в связи с карантинными мероприятиями - указаны в обращении настоятеля храма к прихожанам
(смотрите справа). Для удобства и безопасности прихожан настоятелем храма Отцом Георгием проводится "онлайн" трансляция всех Богослужений в нашем храме на созданном Youtub - канале. Вы имеете возможность смотреть, слушать и молиться как непосредственно во время Богослужения так и в записи по его окончании.

youtube.com/user/MsGeo1980

СМОТРИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ>>>


НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМУ ПРОТОІЄРЕЙ ГЕОРГІЙ ЗВЕРШИВ БОГОСЛУЖІННЯ В ХРЕЩЕНСЬКИЙ СОЧЕЛЬНИК

1
18 січня 2019 року, в Хрещенський сочельник, настоятель храму ікони Божої Матері «Знамення» протоієрей Георгій Стороженко звершив Божественну Літургію.
По закінченню Божественної Літургії Отець Георгій звершив чин Великого освячення води, окропив святою водою всіх богомольців та привітав парафіян з грядущим святом Богоявлення.

Парафія храму ікони Божої Матері «Знамення» відзначила престольне свято

1

10 грудня, в неділю 29-у по П’ятидесятниці парафія на честь ікони Божої Матері «Знамення», Солом’янського благочиння міста Києва відзначила престольне свято.
Святкову літургію з нагоди свята парафії звершив настоятель храму протоієрей Георгій Стороженко,котрому співслужили духовенство та гості парафії в священному сані.
Наприкінці літургії настоятель храму, духовенство та миряни звершили чин славлення біля храмової ікони Божої Матері «Знамення».

Дивись відео >>>


Парафія храму ікони Божої Матері «Знамення» відзначила свято "Покрова Пресвятої Богородиці"

1 1 14 жовтня 2018 року, у свято "Покрова Пресвятої Богородиці", настоятель нашого храму протоієрей Георгій звершив Божественну літургію.
Після Божественної літургії Отець Георгій очолив Хресний хід, відслужив молебень Пресвятій Богородиці, окропив святою водою і благословив вірян.

Парафія храму ікони Божої Матері «Знамення» відзначила свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті мучеників Маккавеїв

1

14 серпня 2018 року, в неділю 12-у по П’ятидесятниці, у день свята Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та пам’яті мучеників Маккавеїв (166 р. до Р. Х.) , святкову літургію звершив настоятель храму протоієрей Георгій Стороженко.
На завершення святкових Богослужінь, протоієрей Георгій та духовенство парафії в священному сані, звершили освячення води, меду і зілля. 1

дивись фото коллаж>>>


Парафія храму ікони Божої Матері «Знамення» відзначила престольне свято

1

10 грудня, в неділю 27-у по П’ятидесятниці парафія на честь ікони Божої Матері «Знамення», (що на території 5-го пологового будинку) Солом’янського благочиння міста Києва відзначила престольне свято.
З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія святкову літургію з нагоди свята парафії звершив керуючий Південним київським вікаріатством єпископ Васильківський Миколай...

дивись фото>>>


В православному Храмі Ікони Божої Матері «Знамення» 10 вересня після Божественної літургії відбувся Кресний хід (дивись всі фото за посиланням).

1

ФОТО КОЛЛАЖ>>>С 1 сентября 2016 года возобновила работу наша "Воскресная школа для детей", начало занятий - сразу после утреннего Богослужения, так же возобновляет свою работу "Воскресная школа для взрослых" - начало в 14.00.


Работа "Воскресной школы для детей" в православном Храме Иконы Божией Матери «Знамение»

1

Хотелось бы вспомнить одного из учеников нашей "Воскресной школы" - отрока Гергия Петрука, который несёт послушание пономаря нашего храма с мая 2016 года. Следует отметить, что Святое Крещение отрок Георгий принял так же в нашем храме в ноябре 2010 года. 1
1

ФОТО КОЛЛАЖ >>>


Богослужіння в день святкування Успіння Пресвятої Богородиці у храмі на честь ікони Божої Матері «Знаменне» 28.08.2016 року

1

28 серпня православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року, під час якого згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої.
Богослужіння на свято Успіння Пресвятої Богородиці або, як кажуть у народі, Перша Пречиста, відбулось і в нашому храмі. Відслужив Божественну літургію настоятель храму протоієрей Георгій Стороженко.
Возносячи молитви Господу, ми завжди зверталися і до Пріснодіви Марії — благодатної заступниці та охоронниці людей, Богородиці, яка стала об’єднуючим началом між Богом і родом людським.
Успіння - кінець земного життя Богородиці та переселення її в життя небесне. Після того як Ісус Христос вознісся на небо, Матір Божа лишилася під опікою апостола Івана Богослова. Незадовго до свого успіння Божа Матір прибула до Єрусалима. Свій час вона там присвячувала невтомним молитвам. Одного разу на Голгофі до неї з'явився архангел Гавриїл і провістив їй скоре переселення до життя небесного.
За звісткою архангела, успіння Богородиці мало статися о третій годині. Святі апостоли запалили безліч свічок і оточили урочисто прикрашену постіль, на якій лежала Мати Божа. Зненацька засяяло божественне світло і до людей зійшов сам Ісус Христос у супроводі янголів, архангелів та праведних душ. Побачивши сина, Матір Божа дуже зраділа і без жодних тілесних страждань віддала свою душу. Через три дні апостоли не знайшли в труні тіла Богородиці, а тільки її поховальні покривала. Це був доказ того, що Божа Мати справді вознеслася на небо.Богослужения на Рождественский сочельник в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение»

1
2


6 января 2016 года, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), в нашем храме был отслужен ряд Богослужений: Великие (Царские) часы, Вечерня и Литургия святителя Василия Великого.

СМОТРИ ФОТО КОЛЛАЖ >>>


Божественная Литургия

Самое главное богослужение, совершаемое в храме, называется литургией, что значит, в переводе с греческого, "общее дело" или "общее служение". Иначе говоря, на литургию приходят, чтобы всем вместе, соборно, вознести молитвы Богу за весь мир, за все творение, за свою страну, за близких, а за одно и за себя, чтобы попросить силы для служения Богу и людям.Бортко ЛИТУРГИЯ - это Благодарение Спасителя за жизнь во всех её проявлениях, за явные и неявные благодеяния, которые Он оказывает нам через людей или обстоятельства, за спасительные страдания и крестную смерть Сына Божия, Иисуса Христа, за Его воскресение и вознесение, за Божественное милосердие и возможность обращаться к Творцу.
Божественная Литургия состоит из трех частей, которые следуют одна за другой, как ступеньки духовной лестницы.
Порядок литургии такой: сначала припасаются предметы и приготовляется вещество для Таинства (дары), потом верующие готовятся к Таинству совместной молитвой, чтением Апостола и Евангелия. После пения Символа веры, означающего полное единство молящихся в вере и любви, совершается само Таинство - преосуществление (преложения), то есть превращение самого существа хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, а затем и причащение сперва священства в алтаре, а потом и верующих, которые имеют благословение на причастие после исповеди.
1. Та часть литургии, за которой приготовляется вещество для Таинства, называется проскомидией. Слово "проскомидия" означает "принесение". Первая часть литургии так называется в соответствии с обычаем древних христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения Таинства. По той же причине этот хлеб называется просфора, что значит приношение. Бортко Проскомидия как часть литургии состоит в воспоминании пророчеств и прообразований, а отчасти и самих событий, относящихся к Рождеству и страданию Иисуса Христа. При этом из просфоры вынимается часть, необходимая для совершения Таинства; также и необходимая часть вина, соединенного с водой, вливается в священный сосуд. При этом священнодействующий воспоминает всю Церковь: святых прославленных (канонизированных), молится о живых и умерших, о властях и о тех, кто, по вере и с усердием, принес просфоры, или приношения. Хлеб, приготовленный для причащения, называется агнцем, потому что он являет собой образ страждущего Иисуса Христа, подобно тому, как в Ветхом Завете изображал Его агнец Пасхальный. Агнец Пасхальный - это агнец, которого израильтяне, по повелению Божию, закалывали и ели в память избавления от гибели в Египте. Вино для Таинства соединяется с водой потому, что это священнодействие совершается по образу страдания Христа, а во время страдания из раны, нанесенной в Его ребро, текли кровь и вода.
2. Ту часть литургии, за которой верующие приготовляются к Таинству, древние назвали литургией оглашенных, потому что к слушанию ее, кроме крещеных и допускаемых к причащению, допускаются и оглашенные, то есть готовящиеся ко крещению, а также и кающиеся, не допускаемые к причащению. Бортко Эта часть литургии начинается благословением, или прославлением Царства Пресвятой Троицы и состоит из молитв, песнопений, чтения книг апостольских и Евангелия. Она оканчивается повелением оглашенным выйти из церкви.
3. Та часть литургии, за которой совершается таинство причащения, называется литургией верных, потому что одни верные (верующие), то есть принявшие крещение, имеют право быть за этим богослужением.
Те, кто только слушает Божественную литургию, а не приступает ко Святому Причащению, могут и должны участвовать в литургии молитвой, верой и особенно непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа, Который повелел сие творить в Его воспоминание (Лк. 22,19). Закончив причащение, верующие кланяются Святым Дарам, как самому Господу, и благодарят Его за причащение. БорткоПо окончании богослужения причащавшиеся слушают благодарственную молитву и проповедь священника. Священник благословляет молящихся и произносит с крестом в руке отпуст (благословление уйти из храма). Все подходят к кресту, целуют его в знак своей верности, после чего тихо с миром уходят домой.

Причастие

Таинство Благодарения (по-гречески Евхаристии), совершаемое на литургии - это есть таинство причащения: молитвы и священнодействия благодарения низводят благодать Святого Духа на приготовленные хлеб и вино и делают их причастием - Телом и Кровью Христовой. Вот почему литургия - главная служба Церкви, а все прочие лишь готовят к ней.
К Причащению Святых Христовых Тайн в семье готовятся заранее. В эту подготовку входят усиленная молитва, посещение богослужений, пост, добрые дела, примирение со всеми, а затем - исповедь, то есть очищение своей совести в таинстве покаяния.
Таинство святого причащения установил Сам Господь наш Иисус Христос во время последней Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти. Он Сам совершил это таинство: "взяв хлеб и благодарив (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому), преломил и подал ученикам". Важнейшим действием этой части литургии является произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении Таинства: "приимите, ядите: сие (это) есть Тело Мое, которое за вас предается. Также взяв чашу и благодарив подал им, говоря: пийте от нея вси (пейте от нее все): сия бо есть Кровь Моя Новаго Завета за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание"(Матф. 26, 26-28; Марк. 14, 22-24; Лук. 22, 19-24; 1 Кор. 11, 23-25); и затем - призывание Святого Духа и благословение Даров, то есть принесенных хлеба и вина. Бортко

После положенных священнодействий, вознесения молитв священником, совершающим таинство, и всей церковью, причастники приближаются к ступеням алтаря. Детей пропускают вперед, они причащаются первыми. Дети в Православной Церкви причащаются сразу после крещения. Самые маленькие, которые еще не могут есть твердую пищу, причащаются Кровью Христовой. После возгласа диакона: "Со страхом Божиим и верою приступите!" - причастники, крестообразно сложив руки на груди, по очереди подходят к чаше - потиру. Священник особой ложечкой на длинной ручке (лжицей) достает частицу Святых Даров из чаши и вкладывает в рот причащающемуся. Приняв частицу, причащающиеся целуют нижнюю часть чаши и отходят к столику, где служители дают им запить причастие освященным теплым питьем - вином с водой - и съесть кусочек освященного хлеба. Бортко
По окончании богослужения причащавшиеся слушают благодарственную молитву и проповедь священника. В день причащения православные верующие стараются вести себя особенно благопристойно, помня о Его жертве и своем долге перед Богом и людьми.

Покаяние

Для получения прощения (разрешения) грехов от кающегося требуется: примирение со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание их, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие. Однако трудно осознать свою вину, а еще труднее признать ее вслух, открыто и искренне при свидетеле. Здесь нужно подлинное мужество, за которое не получишь ни ордена, ни медали.
Бортко Готовится к исповеди надо заранее, лучше всего перечитать Заповеди и таким образом вспомнить свои грехи против них (и записать). Надо помнить, что забытые неисповеданные грехи тяготят душу, являясь причиной плохого настроения, душевного недомогания. Грех постепенно разрушает человека, мешает ему духовно возрастать. Чем тщательнее исповедь и испытание совести, тем более очищается душа от грехов, тем ближе она к Царствию Небесному.
Исповедь в Православной Церкви совершается у аналоя - высокого столика с наклонно расположенной столешницей, на котором лежат крест и Евангелие как знак присутствия Христа, невидимого, но все слышащего и знающего, насколько глубоко наше раскаяние и не утаили ли мы что-нибудь из ложного стыда или специально. Если священник видит чистосердечное раскаяние, он покрывает преклоненную голову исповедующегося концом епитрахили (широкая лента, которую носит священник на шее) и читает разрешительную молитву, прощая грехи от имени Иисуса Христа. Затем исповедующийся целует крест и Евангелие в знак благодарности и верности Христу.
Священник ждет от пришедшего на исповедь осознания его греха и раскаяния: он должен назвать этот грех, не ища ему оправдания. Подробности проступка редко нужны на исповеди. Их выяснение бывает необходимо лишь иногда, чтобы помочь исповедующемуся увидеть корни своей духовной болезни, глубже понять значение и последствия содеянного им.
Бортко Ни в коем случае нельзя на исповеди осуждать кого-либо, или рассказывать о чужих грехах. Попытка солгать на исповеди, утаить какой-либо грех, найти ему оправдание, расчет на безнаказанное повторение греха (в духе расхожей мирской мудрости "Не согрешишь - не покаешься") оставляют человека без подаваемой в таинстве благодати. Отцы Церкви предупреждали, что в подобных случаях в тот момент, когда священник произносит разрешительную молитву, Господь говорит: "А Я - осуждаю".
В некоторых случаях священник назначает кающемуся епитимию ("запрещение") - своего рода духовное лекарство, направленное на искоренение порока. Это могут быть поклоны, чтение канонов или акафистов, усиленный пост, паломничество ко святому месту - в зависимости от сил и возможностей кающегося. Епитимию надлежит выполнять неукоснительно, и отменить ее может только тот священник, который ее наложил.


Молебен

Молебен - это краткая служба, в которой верующие, по своим частным нуждам и обстоятельствам, обращаются с молитвою к Господу Богу, Божией Матери и святым. За Божественной Литургией мы слышим прошения о повседневных надобностях, но часто не воспринимаем их как должно из-за глубочайшего мистического содержания литургии. Потребность помолиться "о малом" так, как учил преподобный Амвросий Оптинский - "коротенько, да горяченько", осуществляется нами на молебне.
Кроме частных молебнов, существуют и общенародные молебные пения. Церковь содержит множество таковых - водосвятный и новогодний; во время безведрия (при ненастье) и бездождия (при засухе); Патриарх Всея Руси Кирилл молебны о страждующих от нечистых духов и от недуга пьянства; торжественные чины в первое воскресенье Великого Поста (Торжество Православия) и в Рождество Христово... На молебнах мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, святым. Благодарственные молебные пения адресуются Господу. Заказывая молебен за свечным ящиком, мы подаем записку с именами тех, за кого (или от кого) он будет совершаться. Порой человек, заказывающий молебен, не дожидается его совершения и уходит из храма, оставляя только записку. Господь приемлет всякую жертву, но намного действеннее помолиться вместе со священником, нежели предоставлять тому умолять за нас Бога.
Порой к молебнам добавляют акафисты, каноны. Часто священники, завершая требу, помазуют молящихся освященным елеем, окропляют святой водой.
По вере нашей Господь подает Свою помощь весьма скоро после молебна. Поэтому не надо злоупотреблять этим священнодейством, заказывая по одному поводу молебен несколько раз (исключение - молитва о болящих и служение молебнов по обету).


Жизнь прихожан в родном Храме

Жизнь прихода - понятие всеобъемлющее и в глубине своей таинственное. Конечно, богослужение, совместная молитва, Причащение Святых Христовых Таин - основа основ приходской жизни. Начинает человек ходить в новый для себя храм, начинает исповедоваться, причащаться, а потом остается помочь убрать в храме, откликается на просьбу об участии в трудах на участке, и вот уже его узнают, улыбаются... Человек становится прихожанином. Приход в Храм А потом приводит своих детей, супруга (или супругу), родителей, знакомых - это естественные этапы воцерковления.
Правда, в нашем Приходе как наверное и во многих других чаще воцерковление начинается именно с детей: приносят молодые родители младенца окрестить, а священник рекомендует, чтобы младенца причащали каждое воскресение. И вот молодые родители приходят на воскресную службу в храм и встают в длинную очередь к Чаше… Очередь к Чаше Конечно, не все становятся после этого прихожанами. Но тех, кто вливается в приходскую жизнь становится все больше и больше. И вот от детей-то и возрастает Приход как место, где "Жизнь жительствует". А разве не дети в наибольшей степени выражают саму идею вечной и обновляющейся Жизни? Центральным звеном детской жизни на Приходе является, естественно, Воскресная школа, которая периодически проводится и в нашем Храме. Есть также и Воскресная школа для взрослых, на которой совершеннолетние прихожане нашего Храма, а также люди которые только начинают свой путь воцерковления могут получить ответы на многие интересующие их вопросы.
Записки Прихожане нашего Храма всячески пытаются создать уютную и располагающую обстановку в родном Храме. И это проявляется не только в поддержании чистоты в нём, но и в заботе о каждом человеке, пришедшем на Божественную Литургию. zap Например перед началом Богослужения любой желающий может без труда написать записки на молебен на специально подготовленном столике, где находятся подготовленные авторучки и распечатанные бланки записок «О здравии» и «О упокоении».
Запивка
Здесь же любой желающий может взять себе распечатанную программку Богослужений на текущий месяц. Прихожане нашего Храма самостоятельно организовуют запивку причастившихся, подсказивают и направляют движение людей к ней от алтаря. А в прохладное время каждый желающий может выпить горячего чая из самовара на углях, съесть тут же возле Храма Освящённого печенья и конфеты. Чай
Наверное, по большому счету, именно это и главное: Приход как место обновления человека, место доброты и милосердия, возвращения к "образу и подобию", место, которое мы находим, чтобы найти себя самого.
zap

НОВОСТИ ХРАМА

Обращение к прихожанам настоятеля храма протоиерея Георгия

20 марта 2020 года

В связи с карантином для посещения нашего Храма:

1. Просим прихожан, находящихся в группе риска (пожилых и ослабленных хроническими заболеваниями), воздержаться на это время от посещения воскресных и праздничных богослужений.
2. Категорически нельзя приходить на богослужение, имея признаки заболевания (повышенная температура, кашель).
3. При посещении храма помнить, что существует установленное властями ограничения.
4. Для минимизации контактов можно, теплее одевшись, находиться во время богослужения на улице, куда проведена трансляция.
5. В храме необходимо находиться на максимально возможном удалении друг от друга.
6. Почитание святынь и икон просьба временно выражать не обычным способом, а только поклонами с крестным знамением.
7. После причащения не прикладываться к нижнему краю Чаши.
8. По окончании литургии к кресту не прикладываемся, он возлагается на головы прихожан.
9. Следует воздержаться от рукопожатий, объятий, лобызаний.
10. Желательно иметь с собой средство для дезинфекции рук. Пребывание на богослужении в медицинской маске приветствуется.
11. Запивка раздается, в одноразовых стаканчиках.
12. Занятия в воскресной школе временно проводиться не будут.
13. Общие соборования временно будут проводиться по предварительной записи.
14. Во время заупокойных богослужений можно оставить приношения и поминальные записки на столике, помолиться индивидуально и, дабы не создавать многолюдства, уйти домой. Духовенство нашего Храма во время парастаса и панихиды помянет ваших почивших близких и сродников.
15. Призываем иметь любовь к ближним, всеми силами оберегать их от возможного заражения, и, каково бы ни было отношение к этой заразе, не уничижать тех, кто имеет отличный от вас взгляд на проблему.

С молитвой о Вас от. Георгий.Обращение к прихожанам настоятеля храма протоиерея Георгия

2019

Дорогие прихожане!
Милостию Божией и финансовой помощью благодетелей храма "Знамение" Божией Матери в нашем храме на постоянной основе находятся мощи Святых угодников Божиих:
1. Иоанн Креститель.
2. Частица Древа Животворящего Креста Господня.
3. Вмчц. Варвара.
4. Прп. Елена Киево-Флоровская.
5. Прп. Феофил Киевский.
6. Свмч. Владимир Киевский.
7. Свт. Феодосий Черниговский.
8. Прп. Герасим Иорданский.
9. Прп. Димитра Киевская.
10. Прав. Феодосий Балтский.


Объявление
Созданна группа прихожан нашего храма в приложении "Viber".
Желающие подключиться к группе предоставте свой номер телефона.
Это можно сделать:
1. Отправив его по електронке на адресс указанный в контактах сайта;
2. Записаться в список, который находится в храме на столе с поминальными записками;
3. Через прихожан, которые уже включены в группу, подать свою заявку на включение.


Свято Водохрещення в нашому храмі - 2019 рік

2016
Сьогодні, на свято Хрещення Господнього, у нашому храмі відбулася Божественна Літургія, яку звершив настоятель храму протоієрей Георгій.
Після Богослужіння відбулося Велике освячення води. Щиро помолитися во Славу Господу та освятити воду зібралося чимало парафіян.
Слід зазначити, що під час молебну перед храмом, над місцем освячення води, на даху щороку прилітають і сідають голуби.

Богослужіння у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

2016
4 грудня 2016 року, у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці, настоятель нашого храму протоієрей Георгій звершив Божественну літургію.
Введення у храм Пресвятої Богородиці є одним з дванадцяти головних свят церковного календаря. Згідно з Переданням, Пречиста Діва в трирічному віці була віддана батьками – праведними Іоакимом і Анною – до Єрусалимського храму. Пресвята Марія, не дивлячись на дитячій вік, самостійно піднялася сходами до храму, де первосвященик Захарія ввів її до Святого Святих.
Після Божественної літургії Отець Георгій очолив хресний хід, відслужив водосвятний молебень, окропив вірян святою водою і благословив.


Богослужение в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

2016
11 сентября 2016 года Православная Церковь вспоминает об Усекновении главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
О мученической кончине Предтечи Господня в 32 году по Рождестве Христовом повествуют Евангелия от Матфея (Мф.14:1-12) и Марка (Мк.6:14-29).
В этот день в нашем храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» состоялась Божественная Литургия. По ее окончании настоятель храма протоиерей Георгий Стороженко отслужил водосвятный молебен.


У храмі на честь ікони Божої Матері «Знамення» звершено молебен перед початком навчального року

2016
28 серпня 2016 року, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, у нашому храмі відбувся молебень перед початком навчального року.
У вітальному слові, настоятель храму протоієрей Георгій Стороженко, привітав усіх учнів шкіл, студентів та їх батьків з початком навчального року та побажав успіхів у навчанні, здоров’я, миру і любові.


Свято Водохрещення в нашому храмі - 2016 рік, дивись фото.

2016

ФОТО КОЛЛАЖ >>>


В пределе Свт. Николая отслужили Божественную Литургии в день памяти Свт. Николая Чудотворца.

св

19 декабря 2015 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в пределе Свт. Николая нашого храма состоялось торжественное Богослужение в честь престольного праздника.
По окончании Богослужения состоялась раздача подарков детям в честь отмечаемого дня памяти святого Николая Чудотворца.
"Наша память о святителе Николае настолько живая, что мы обращаемся к нему подчас каждый день, просим его помочь в нашей жизни", - подчеркнул священник после Литургии.

СМОТРИ ФОТО КОЛЛАЖ>>>


Божественную Литургию в день Храмового праздника Иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря 2015 года совершили Отец Настоятель и духовенство Киевской Епархии

св

СМОТРИ ФОТО КОЛЛАЖ>>>


Святе Христове Воскресіння. Богослужіння в нашому храмі - 2015 рік, дивись фото.

св

ФОТО КОЛЛАЖ>>>


Свято Водохрещення в нашому храмі - 2015 рік, дивись фото.

св

ФОТО КОЛЛАЖ>>>


Божественную Литургию в нашем храме по случаю праздника Иконы Божией Матери "Знамение" совершил Отец Настоятель и духовенство Киевской Епархии

св

СМОТРИ ФОТО КОЛЛАЖ>>>


В нашем Храме записан аудио диск песнопений.

диск

К Светлому празднику дня памяти Святых Славных и всехвальных Первоверховных Апостолов Петра и Павла церковный хор нашего Храма записал аудио диск песнопений.диск


В субботу 12.07.2014 года после Божественной литургии все желающие прихожане и гости нашего Храма имели возможность получить этот диск в подарок.диск


Песнопения размещены на нашем сайте. Дорогие друзья, Вы можете с удовольствием их прослушать перейдя по ссылке, которая размещенна ниже за фотографией.

диск

ПРОСЛУШАТЬ ПЕСНОПЕНИЯ >>>>>Свято Водохрещення в нашому храмі - 2013 рік, дивись фото.

св ДЕТАЛЬНІШЕ>>>

Божественную Литургию в нашем храме по случаю праздника Иконы Божией Матери "Знамение" в 2013 году совершил Преосвященнейший Николай, епископ Васильковский, викарий Киевской Епархии

епископ

СМОТРИ ПОДРОБНЕ>>>ФОТО КОЛЛАЖ>>>
Строительство православного Храма в честь Иконы Божией Матери «Знамение».

храм

Фото коллаж

2007 church02
Наш Храм-2003 год. Наш Храм в 2007 году. 2010


Наш Храм в 2010 году. 2012Наш Храм в 20013 году.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:
РАБОТЫ ПО РОСПИСИ СТЕН И НАПИСАНИЮ ИКОНОСТАСА ПРЕДЕЛА В ЧЕСТЬ СВ. НИКОЛАЯ

 2

Вид наприкінці 2013 року

 2

Вид наприкінці 2014 року

СМОТРИ ПОДРОБНЕЕ>>>